1.6.2020 Osittainen yhteysongelma Kanta-integraatiossa