Äkillinen kuormituksen nousu palvelimella nettivaraus5.ajas.fi
13.9.2017
Palvelinsalin sisäisissä verkkoyhteyksissä hitautta hallinta.ajas.fi -palvelimella
29.9.2017
Äkillinen kuormituksen nousu palvelimella nettivaraus5.ajas.fi
13.9.2017
Palvelinsalin sisäisissä verkkoyhteyksissä hitautta hallinta.ajas.fi -palvelimella
29.9.2017

Ajas Asiakashallinnan virallinen päivitys 1.4.2.4 on julkaistu.

Huom, päivityksen voi asentaa yleensä manuaalisesti myös Ajas osto -paketista. Myös jos päivitys jostakin syystä epäonnistuu, sen voi yrittää aina korjata asentamalla Ajas osto-paketin vanhaan asennuskansioon, jolloin ohjelmatiedostot ylikirjoitetaan.

Olemme julkaisseet myös selainpohjaisen, yksinkertaistun version ohjelmasta.

22.09.2017 – Versiopäivitys 1.4.2.4: Virallisen 1.4.2-julkaisusarjan ensimmäinen virallinen versio. Käyttöliittymän nopeutta ja vakautta parannettu. Muita yleisiä parannuksia ja uusia toimintoja verrattuna edelliseen päivitykseen 1.4.1.6.

Yleiset parannukset ja uudistukset

 • Parannettu valitun asiakkaan seuraavien varausten näyttötoimintoja ja lisätty tulostus sekä mene kohtaan -toiminnot.
 • Lisätty lokien kirjoitusta automaattisista päivityksistä muutamien ongelmatapausten selvittämiseksi.

Maksupääte

 • Tehty tuki Ajas touch-järjestelmästä ohjattavalle maksupäätteelle

Laskutus

 • eVoice viitesiirtotiedoston luonti e-laskujen muodostamiseksi verkkopankista.

Kanta-arkisto

 • Uudistettu käyttöliittymiä.
 • Mac-käyttäjille mahdollisuus päästä Kantaan
 • Korjattu bugeja
 • PDF-lomakkeen tulostus, kun asiakas kieltää tietojen tallennuksen Kantaan

Ajanvaraus

 • Uusi asetus, jolla voidaan valita varauksesta muodostettava ilmoitus oletuksena päälle. Uudesta varauksesta lähtee tällöin asiakkaalle viesti sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä. Asetus on käytössä vain sen mukaan, onko nettivaraus sallittu.

Asiakasrekisteri

 • Tuki lääkärin toimialalle
 • SV120 -lomakkeen tulostus
 • SV3 -lomakkeen tulostus.

Ostoreskontra

 • Parannettu tiedoston liittämistä ostolaskuun. Automaattinen nimen ja päiväyksen täydentäminen tiedostonimestä.

Kirjanpito

 • Parannettu konekielisen tiliotteen lukua ja tunnistusta.
 • Nopeutettu merkittävästi konekielisen tiliotteen lukua ja tapahtumien tunnistusta.