29.1.2019. Palvelinsalin verkkoyhteydessä noin 5 minuutin katkos
29.1.2019
Nettivaraus 6 (beta) -palvelimella häiriöitä.
1.9.2019

Upcloudin Helsinki 1 -palvelinsalissa havaittiin järjestelmävika alkaen 19:43 ja päättyen 01:42. Ongelma koski nettivaraus5.ajas.fi -palvelinta ja aiheutti vaikutuksia myös hallinta.ajas.fi -palvelun toimintaan.

Viat havaitaan aina automatisoidusti ja niistä saadaan ilmoitukset. Ongelmat korjattiin palvelinsalin toimesta niin nopeasti kuin mahdollista. Tilanne johtui palvelinsalin henkilöstön tekemästä inhimillisestä virheestä palvelimia päivittäessä. Palvelinsalin johto on laatinut tiedotteen asiasta ja tehnyt toimenpiteitä, joilla inhimillisen virheen tapahtuminen pyritään estämään jatkossa.

Pahoittelemme poikkeuksellisen pitkää katkosta ja ryhdymme tekemään tämän johdosta myös omalta osaltamme järjestelmäuudistusta jonka avulla vastaavaa ei voi enää jatkossa tapahtua vaikka kokonainen palvelinsali olisi kokonaan poissa toiminnasta.

Viime vuodelta palvelimen tavoitettavuus oli 99,97% ajasta.
Tämän vuoden luku jää katkoksen johdosta valitettavasti pienemmäksi, arvio on 99,94%.

Palvelinsalin tiedote löytyy osoitteesta:
https://status.upcloud.com/