Näin liityt Kantaan

Vaiheet Kantaan liittymiseksi

Vaihe 3

Valitse Ajas ja Kanta -paketti

Tutustu paketteihimme ja ota yhteyttä.

Yhteydenottolomake mm. tämän sivun lopussa.

Vaihe 3
Vaihe 4

Toimitussopimus

Lähetämme toimitussopimuksen allekirjoitettavaksi

Vaihe 4
Vaihe 5

Oma Kanta-hakemus Kelaan

Liittyjän on tehtävä oma Kanta-liittymishakemus Kelaan. 

Liittymishakemus täytetään Kanta Ekstranetissä käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.
https://ekstra.kanta.fi/

https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kanta-ekstranet

Järjestelmätiedot hakemusta varten:
– Järjestelmäksi valitaan: eRA
– Liityntäpisteen OID: 1.2.246.537.6.918.18.10.13.1

Liittymishakemuksen ohjeet

Tilaajille voimme toimittaa Kanta-välityspalvelun järjestelmäkuvauksen yrityksen omavalvontasuunnitelman liitteeksi.

Vaihe 5

Ota yhteyttä

Kanta tulossa pakolliseksi yhä useammalle yritykselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Esityksen mukaan lain piti tulla voimaan 1.4.2021.

Lakiesitykseen sisältyi pääsääntöisesti kaikkia palvelunantajia koskeva velvoite liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Tiedote 5.11.2020: https://stm.fi/-/hallituksen-esitys-asiakastietolaiksi-etenee-eduskunnan-kasittelyyn

Perustuslakivaliokunta on esittänyt lakiesitykseen muutoksia. Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa vielä lakiesityksen käsittelyä. Laki tulisi voimaan tämänhetkisen arvion mukaan aikaisintaan syyskuussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee myös sähköisen rokotustodistuksen käyttöönottoa. Käytännössä rokotustodistus tulee osaksi Omakanta-palvelua. (https://stm.fi/-/suomessa-valmistellaan-sahkoista-rokotustodistusta-koronarokotteen-saaneille). Jotta saadun koronarokotuksen näyttävä rokotustodistus on mahdollista Omakannasta tuottaa, rokotuksen tiedot pitää kirjata rokotuspaikassa Kanta-palveluun rakenteisesti. Kaikki terveydenhuollossa käytössä olevat järjestelmät eivät tätä kuitenkaan vielä tue.

eRA-palvelussa on toteutettu rokotusten rakenteinen kirjaaminen ja se on otettavissa käyttöön heti.