Vaiheet Kantaan liittymiseksi

Invalid date

Valitse Ajas ja Kanta -paketti

Tutustu paketteihimme ja ota yhteyttä.

Yhteydenottolomake mm. tämän sivun lopussa.

Invalid date
Invalid date

Toimitussopimus

Lähetämme toimitussopimuksen allekirjoitettavaksi

Invalid date
Invalid date

Oma Kanta-hakemus Kelaan

Liittyjän on tehtävä oma Kanta-liittymishakemus Kelaan, Potilastiedon arkisto -palveluun. Jos käyttöön halutaan myös resepti, Kelan Resepti-palveluun tehdään oma erillinen hakemus.

Liittymishakemus täytetään Kanta Ekstranetissä käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.
https://ekstra.kanta.fi/

https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kanta-ekstranet

Järjestelmätiedot hakemusta varten:
– Järjestelmäksi valitaan: eRA
– Liityntäpisteen OID: 1.2.246.537.6.918.18.10.13.1

Liittymishakemuksen ohjeet

Tilaajille voimme toimittaa Kanta-välityspalvelun järjestelmäkuvauksen yrityksen omavalvontasuunnitelman liitteeksi.

Invalid date

Kanta on pakollinen yhä useammalle yritykselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut uuden lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Lakimuutokseen sisältyy pääsääntöisesti kaikkia palvelunantajia koskeva velvoite liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Laki astui voimaan 1.11.2021 https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210784

Käytännössä kaikkien terveydenhuollon alalla toimivien yritysten tuleekin liittyä Kanta-palveluiden piiriin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myös ottanut käyttöön sähköisen rokotustodistuksen. Käytännössä rokotustodistus tulee osaksi Omakanta-palvelua. Jotta saadun koronarokotuksen näyttävä rokotustodistus on mahdollista Omakannasta tuottaa, rokotuksen tiedot pitää kirjata rokotuspaikassa Kanta-palveluun rakenteisesti.

eRA-palvelussa on toteutettu rokotusten rakenteinen kirjaaminen ja se on otettavissa käyttöön heti. Lue lisää rokotustodistuksista