Vaiheet Kantaan liittymiseksi

Vaihe 3

Valitse Ajas ja Kanta -paketti

Tutustu paketteihimme ja ota yhteyttä.

Yhteydenottolomake mm. tämän sivun lopussa.

Vaihe 3
Vaihe 4

Toimitussopimus

Lähetämme toimitussopimuksen allekirjoitettavaksi

Vaihe 4
Vaihe 5

Oma Kanta-hakemus Kelaan

Liittyjän on tehtävä oma Kanta-liittymishakemus Kelaan. 

Liittymishakemus täytetään Kanta Ekstranetissä käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.
https://ekstra.kanta.fi/

https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kanta-ekstranet

Järjestelmätiedot hakemusta varten:
– Järjestelmäksi valitaan: eRA
– Liityntäpisteen OID: 1.2.246.537.6.918.18.10.13.1

Liittymishakemuksen ohjeet

Tilaajille voimme toimittaa Kanta-välityspalvelun järjestelmäkuvauksen yrityksen omavalvontasuunnitelman liitteeksi.

Vaihe 5

Ota yhteyttä

Kanta on pakollinen yhä useammalle yritykselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut uuden lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Lakimuutokseen sisältyy pääsääntöisesti kaikkia palvelunantajia koskeva velvoite liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Laki astui voimaan 1.11.2021 https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210784

Käytännössä kaikkien terveydenhuollon alalla toimivien yritysten tuleekin liittyä Kanta-palveluiden piiriin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myös ottanut käyttöön sähköisen rokotustodistuksen. Käytännössä rokotustodistus tulee osaksi Omakanta-palvelua. Jotta saadun koronarokotuksen näyttävä rokotustodistus on mahdollista Omakannasta tuottaa, rokotuksen tiedot pitää kirjata rokotuspaikassa Kanta-palveluun rakenteisesti.

eRA-palvelussa on toteutettu rokotusten rakenteinen kirjaaminen ja se on otettavissa käyttöön heti. Lue lisää rokotustodistuksista