TÄRKEÄÄ! Luethan ohjeen huolellisesti läpi.

Viesti sisältää ohjeet ja täyttöpohjan oman organisaatiosi Kanta-käyttöoikeuksiin liittyvien tietojen määrittelemiseen ja täytetyn lomakkeen palauttamiseen.

Haluamme auttaa asiakkaitamme pysymään mukana lakimuutoksissa ja siksi tarjoamme tietojen tarkistus- ja päivitysmahdollisuuden määräaikaan mennessä veloituksetta.

LADATTAVA LOMAKE TÄSSÄ

Organisaation roolipohja

Lomakkeen viimeinen palautuspäivä on 19.6.2023.

Palautuspäivän jälkeen muutokset ovat pääsääntöisesti maksullisia, kuitenkin kohtuulliseen hintaan 100 euroa/rooli.

Tarve perustuu lakimuutoksiin, joita asiakkaidemme tulee noudattaa.
___________________________________________________________________
Lakiasetus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen, jolla säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksista asiakastietoihin. Asetus astuu voimaan 30.6.2023. Terveydenhuollon organisaatiot ja itsenäiset ammatinharjoittajat ovat itse vastuussa lain noudattamisesta omien tietojensa osalta. 

Organisaatioiden tulee suunnitella käyttöoikeudet siten, että työntekijöillä on pääsy vain sellaiseen tietoon, jota he työtehtäviensä perusteella tarvitsevat. Asetukseen ja sen soveltamiseohjeeseen voi tutustua alla olevissa lähteissä:

__________________________________________________________________

Lisätietoa: Tiedote sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksista 8.5.2023, https://blog.ajas.fi/2023/05/ennakkotiedote-terveydenhuollon-roolien-tarkistaminen-kannassa/

sekä: Tiivistelmä terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksista

Kenen on täytettävä ja palautettava liitteenä oleva tiedosto?


Vastaukset tarvitaan kaikilta asiakkailtamme, joilla on voimassa oleva Kanta-tilaus.

a) Itsenäiset ammatinharjoittajat, joilla on oma Kanta-toimitussopimus täyttävät omaa rooliaan koskevat tiedot.
b) Organisaatiot täyttävät ja lähettävät yhdellä kertaa kaikkien organisaatiossa olevien roolien käyttöoikeuksien määrittelyt.



Mitä tietoja täytetään ja palautetaan?

Jokaista roolia varten valitaan ne näkymät ja sisällöt Kannassa, mitä roolin haltija työtehtävänsä kannalta tarvitsee muokkausta ja katselua varten.

Miten lomake täytetään ja palautetaan?

Ladattavaan Organisaation-roolipohja -Excel-tiedostoon täytetään yksi rooli per tiedosto. Jos organisaatiossa on useita rooleja, täytä jokaisesta roolista oma excel-tiedosto.

Rooleja ovat esimerkiksi: Lääkäri, Sairaanhoitaja, Kätilö, Fysioterapeutti, Osteopaatti, Naprapaatti, Hieroja, Psykoterapeutti, Jalkaterapeutti, Toimintaterapeutti.

Yrityksestä palautetaan kaikki roolit yhdellä kertaa.

Palautus sähköpostilla: asiakaspalvelu@eneroc.com
19.6.2023 mennessä palautettujen tietojen päivitys: 0€.

Lomakkeen täyttövinkkejä


1. Näkymät: (SIS, ANE, KIR…)
Aloita rastittamalla ne näkymät, mitä itse käytät / tässä roolissa käytetään potilasmerkinnän kirjaamiseen Kantaan. Näihin näkymiin tarvitaan sekä Muokkaus että Katselu -oikeudet.

2. Arvioi ja rastita tämän jälkeen lisäksi ne näkymät, mihin roolin ja tehtävän puolesta tarvitaan Katseluoikeudet.

3. Näkymät ja toiminnot, mitkä eivät ole kaikille käytettävissä (Merkitty: Mahdollinen vain erikoistilauksesta) voi jättää huomiotta. Esimerkki: Fysioterapeutin rooliin ei tarvitse rastittaa mitään Resepti-oikeuksia.

4. Laadittujen roolien käyttöoikeuksien liittäminen käyttäjiin

4.1. Jos yhteys on yksiselitteinen, liitosta henkilöihin ei tarvitse tehdä.
Esimerkki: Jos henkilön ammattioikeuskoodi on “100 laillistettu sairaanhoitaja”, liitämme laaditun Sairaanhoitajan roolin kaikille niille organisaatiosi käyttäjille, joilla kyseinen koodi on.

Valvira – Ammattioikeudet (paina Koodit):
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=355&versionKey=433

4.2. Jos kahdella saman roolin käyttäjällä on erilaiset työtehtävät, joiden perusteella heille tulee laatia erilaiset käyttöoikeudet, silloin täytetään 2 erilaista roolia ja merkitään nimillä kenelle kyseisiä rooleja käytetään.

Laadittujen ja palautettujen roolien säilytys

– Yrityksen on säilytettävä antamansa vastaukset itse.

– Voit tarvita niitä esimerkiksi jos viranomaiset tai muut sidosryhmät tulevat kysymään teiltä näitä tietoja.

– Tarvitset niitä aina, kun Kanta käyttäjiä tulee lisää organisaatioon.
Jatkossa uusista Kanta käyttäjistä on ilmoitettava VRK/Sote-ammattikortin rekisteröintinumeron lisäksi rooli / roolinkuvaus, jotta voimme käyttäjälle lisätä käyttöoikeudet Kantaan.
– Päivitystyön hintaan (0 € tai 100€/rooli) ei sisälly käyttäjien/organisaation tietojen säilyttäminen sen jälkeen, kun muutokset Kantaan on tehty. Selvitystyöt erillisen hinnaston mukaan.

Aikataulu

– 19.6.2023 mennessä saapuneet roolit päivitetään Kantaan 30.6.2023 mennessä.
– Päivitysten tekeminen aloitetaan heti, kun tietoja yrityksistä alkaa tulla. Suuren käyttäjämäärän vuoksi päivitykset on aloitettava ajoissa, jotta pystymme käsittelemään muutokset määräaikaan mennessä.

– Roolien päivitys per yritys tehdään yhdellä kertaa. Jos palautetuissa tiedoissa on puutteita, ne käsitellään vasta kun puuttuvat tiedot on saatu. Palautuspäivä lasketaan puuttuvien tietojen palautuspäivästä.
– 19.6.2023 päivän jälkeen saapuneet tiedot päivitetään mahdollisimman pian, mutta niiden osalta emme valitettavasti voi luvata oikea-aikaista voimaantuloa. 

– Odotamme viranomaisohjeita siitä, miten toimia, jos roolia ei puuttuvan tiedon vuoksi ole voitu päivittää.


Tuki


Viranomaissuositus on aina ollut, että Kannassa saa katsoa vain niitä tietoja, mitkä potilaan hoidon kannalta on oleellista tietää.

Ammatilliset kysymykset: Emme valitettavasti pysty ottamaan kantaa ammatillisiin kysymyksiin kovin tarkasti. Jos olette epävarma millaisia katseluoikeuksia tarvitsette, olkaa yhteydessä omaan liittoonne, kokeneempiin kollegoihinne tai viranomaisiin.

Tekniset kysymykset: Jos lomakkeen täyttöpohjassa on epäselvyyttä, olkaa yhteydessä meihin.

Hallinnolliset kysymykset: Meillä on valitettavasti vain rajalliset mahdollisuudet vastata hallinnollisiin kysymyksiin kuten kenelle olette tilanneet Kanta oikeudet tai mitä rooleja heillä on. Luonnollisesti te tunnette organisaationne ja henkilöstönne paremmin.

Hinnat


Palautus 19.6.2023 mennessä 0€
Palautus 19.6.2023 jälkeen 100€ / rooli

– Hintaan sisältyy ilmoituslomakkeella palautettujen tietojen päivittäminen Kantaan
– Hintaan ei sisälly lomakkeiden säilytystä, hallinnointia tai muuta tukea.

Palveluun sisältymätön tuki
– 80 €/tunti, minimiveloitus 0.5/tuntia

Opastus etäyhteydellä – sisältää avustamista ja lomakkeen tulkintaa, ei ammatillisia neuvoja
– Saatavana vain rajoitetusti
– 100 € / rooli

Yleistä muutoksista

Tämä muutos ei ole meidän aloitteesta johtuva vaan kyseessä on laki, joka edellyttää käyttäjiä tarkistamaan mitä tietoja tarvitsee Kannassa. Haluamme opastaa ja auttaa asiakkaitamme pykälien noudattamisessa ja siksi otamme teihin yhteyttä hyvissä ajoin.

Ylimääräiset roolien päivitykset pyritään säilyttämään jatkossa kohtuuhintaisena.

Koska päivitettäviä rooleja on tässä vaiheessa satoja ja pyrimme tarjoamaan päivityksen aikarajojen sisällä ilman teille aiheutuvia lisäkustannuksia, emme pysty valitettavasti vastaamaan kaikkiin asiaan liittyviin kysymyksiin. Vastauksia on ennalta koostettu tähän tiedotteeseen ja lisäksi yritämme vastata yleisellä tasolla yhteisössä ja muissa tiedotuskanavissa.