Ajas Kirjanpito

Ajas Kirjanpito-osion avulla pienyritys hoitaa helposti kirjanpidon itse. Sinun ei tarvitse muuta kuin syöttää kirjanpitotapahtumat oikeiden nimikkeiden alle, jonka jälkeen järjestelmä laskee automaattisesti tuloslaskelman, taseen ja ALV-laskelmat.

Järjestelmässä on myös toiminto tilinpäätössiirroille, jonka ansiosta yrityksen varat ja velat saadaan siirrettyä automaattisesti seuraavan tilikauden alkusaldoihin.

Itsepalveluna hoidettavan kirjanpidon hinta on vain 10 € / kk + alv.

Tilikaudet-näkymä Ajas Asiakashallinta Touch.

Ohjelman käyttöönotto hetkessä

Aloita Kirjanpito-ohjelman käyttö lisäämällä tilikausi oletuspohjan mukaisesti. Aloita sen jälkeen syöttämään tositteita.

Ohjelman tositelajit, kirjanpitotilit ja laskelmat perustuvat yleisesti käytössä olevaan Liikekirjuri-aineistoon, josta on valikoitu pienyritykselle tarpeellisia tilejä siten, että käyttö olisi mahdollisimman yksinkertaista. Ohjelmaan on tulossa pohjat myös suuremmille yrityksille.

Kirjanpitotapahtuman lisääminen Ajas Asiakashallinta Touch.

Tapahtumien lisääminen

Kirjanpitotapahtumat lisätään yksinkertaisen selainkäyttöliittymän kautta. Tositteisiin on mahdollista myös lisätä liitetiedostoja, jotka tallentuvat kryptatussa muodossa Ajas-tiedostopalveluun ja pysyvät siellä tallessa.

Kirjanpito-ohjelmaan on kehitteillä ja testattavana runsaasti uusia ominaisuuksia, kuten:

  • Automaattinen kassatapahtumien ja laskujen siirtyminen kirjanpidon myyntitositteisiin
  • Ostolaskujen luku sähköpostista ja automaattinen siirto kirjanpitoon (OCR-luku)
  • Lisäpalvelu, jossa ammattikirjanpitäjä voi tarkastaa tositteet tai auttaa niiden tiliöinnissä kohtuullisella lisämaksulla.
  • Osa palveluista tulee sisältymään perushintaan ja osa edellyttää Premium-paketin hankkimista.