Googlen noudattamis- ja tietosuojakäytäntövaatimusten kuvaus

Varausnäkymä Ajas Asiakashallinta Touch.

Kuka pyytää Googlen käyttäjätietoja: Ajas Oy (jäljempänä”Yhtiö”)

Mitä tietoja Ajas tarvitsee: Ajas tarvitsee tilin tunnisteen, jonka avulla Ajas-kalenteriin tallennettavat varaukset voidaan synkronoida Google-kalenteriin. Ajas ei lue Google-kalenteristasi varauksia, viestejä tai henkilöiden nimiä.

Miksi Ajas pyytää Google käyttäjätietoja: Ajas tarvitsee käyttäjätietoa synkronoidakseen sinun omat ajanvaraukset Google-kalenteriisi. Jatkossa järjestelmään voidaan myös päivittää ominaisuus, jonka avulla synkronointi voidaan tehdä kaksisuuntaisesti eli kalenterissasi olevat varaukset synkronoidaan Ajas-järjsestelmän suuntaan. Kaksisuuntainen ominaisuus sinun täytyy itse kytkeä päälle, joten ilman suostumustasi emme lue tietoja kalenterista. Toistaiseksi Ajas Touch -varausten synkronointi Google-kalenteriin on yksisuuntainen ja ainoastaan kopioi kalenteriisi varatut ajat omaan Google-kalenteriisi. Mitään muuta sillä ei ole mahdollista tehdä.

Ajas synkronoi Google -kalenterin suuntaan samat tiedot mitä Ajas Touch -järjestelmän käyttäjä näkee omassa henkilökohtaisessa varausnäkymässä. Synkronoitavaa tietoa on varauksen päivämäärä, kellonaika ja tarvittaessa myös varaajan nimi. Asetuksilla voidaan jättää myös nimet synkronoimatta Google-kalenterin suuntaan.

Ajas käsittelee kaikkia tietoja erittäin huolellisesti ja järjestelmät ovat suojattu palomuurein sekä muilla teknisillä keinoilla, jotta asiattomat eivät pääse tietoihin käsiksi.

Käyttöehdoissa sovitaan seuraavista

 1. Lakien ja asetusten noudattaminen
  Yhtiö noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia ja sääntöjä, mukaan lukien tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat lait, käyttäessään Google-palveluiden rajapintoja.
 2. Googlen käytännöt
  Google API Services User Data Policy 
 3. Tietosuojakäytäntö
  Yhtiö ylläpitää julkisesti saatavilla olevaa tietosuojakäytäntöä, joka kuvaa tarkasti ja kattavasti sen tietojen keräämisen, käsittelyn, tallentamisen ja jakamisen käytännöt. https://www.ajas.fi/tietosuojaseloste/
 4. Käyttäjän suostumus
  Yhtiö hankkii tarvittavat suostumukset ja luvat käyttäjiltä heidän tietojensa keräämiseen, käsittelyyn ja jakamiseen Googlen kanssa sovellettavan lain mukaisesti.
 5. Tietojen käsittely
  Yhtiö käsittelee henkilötietoja vain tietosuojakäytäntönsä, käyttöoikeussopimustensa ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Yhtiö toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen turvallisuuden ja koskemattomuuden varmistamiseksi.
 6. Tietojen siirtäminen
  Yhtiö ei siirrä käsittelemiänsä asiakkaidensa tietoja EU-alueen ulkopuolelle. Synkronoidun kalenterin osalta Yhtiö ei voi ottaa kantaa missä Google tietoja tarkalleen ottaen säilyttää. Siltä osin kun synkronoit tietojasi Google-kalenteriin, tietojen tallentamista ja käsittelyä koskevat ne sopimukset, joita olet Googlen kanssa tehnyt.
 7. Rekisteröidyn oikeudet
  Yhtiö tarjoaa mekanismin, jolla rekisteröidyt voivat käyttää sovellettavien tietosuojalakien mukaisia oikeuksiaan, kuten oikeutta nähdä, oikaista, poistaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Yrityksen on viipymättä vastattava tällaisiin pyyntöihin sovellettavan lain mukaisesti.
 8. Tietoturvaloukkausilmoitus
  Jos tietoturvaloukkaus vaikuttaa Googlen palvelujen yhteydessä käsiteltyihin henkilötietoihin, yritys ilmoittaa asista viipymättä Googlelle sekä sinulle ja ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin tietoturvaloukkauksen vaikutusten lieventämiseksi ja sovellettavien lain mukaisten ilmoitusvaatimusten noudattamiseksi.
 9. Sovellettava lainsäädäntö
  Tätä sopimusta säännellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti.